Get Adobe Flash player

Nahajate se tukaj

Domov

Z dostopanjem do tega spletnega mesta, s pregledovanjem ali uporabljanjem le-tega potrjujete, da ste prebrali te pogoje, da jih razumete in se strinjate z njimi ter da boste upoštevali vse ustrezne zakone in predpise, vključno z zakoni in predpisi. Če se s temi pogoji ne strinjate, prosimo, da tega spletnega mesta ne uporabljate.

Spletna stran www.nexus-design.si uporablja "piškotke". To so majhne datoteke, ki se ob obisku na strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste "piškotke" sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani..

Nexus Design, Reklamni napisi Šetina Jože s.p. lahko brez kakršnegakoli obvestila in kadarkoli revidira te pogoje uporabe in druge informacije, vsebovane na tem spletnem mestu, z ažuriranjem te objave, sprememba pa je veljavna, ko sprejmete spremenjene pogoje uporabe. Prav tako lahko Nexus Design, Reklamni napisi Šetina Jože s.p. kadarkoli in brez kakršnegakoli obvestila izboljša ali spremeni izdelke, storitve ali programe, opisane na tem spletnem mestu, izboljšava ali sprememba pa je veljavna, ko sprejmete izboljšane ali spremenjene izdelke, storitve ali programe.

To spletno mesto vsebuje lastniška obvestila in informacije o avtorskih pravicah, katerih določbe morate upoštevati in jim slediti.

Tega spletnega mesta in njegove celotne vsebine ni dovoljeno kopirati, reproducirati, znova objaviti, naložiti na oddaljeni računalnik, objavljati, prenašati, distribuirati ali uporabljati za izdelavo izpeljanih del brez predhodnega pisnega dovoljenja. Vendar pa vam Nexus Design, Reklamni napisi Šetina Jože s.p. podeljuje izrecno, neprenosljivo in omejeno dovoljenje za dostop do spletnih strani znotraj tega spletnega mesta in njihov prikaz izključno na vašem računalniku in za osebno, nekomercialno uporabo tega spletnega mesta. Pogoj za to dovoljenje je, da ne spreminjate vsebine, prikazane na tem spletnem mestu, da pustite nedotaknjena vsa obvestila o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in drugih lastniških obvestilih in da sprejmete vse pogoje, določbe in obvestila, ki spremljajo vsebino ali so kako drugače nastavljena na tem spletnem mestu. Ne glede na zgoraj napisano bodo za vso programsko opremo in drugo gradivo, ki je na voljo za prenos, dostop ali za drugo uporabo s tega spletnega mesta, in ima lastne licenčne pogoje, določbe in obvestila, veljale takšne določbe, pogoji in obvestila.

Neupoštevanje pogojev, določb in obvestil na tem spletnem mestu vodi v samodejno ukinitev vseh pravic, ki so vam podeljene, in sicer z odpovednim rokom 8 dni po prejemu pismenega obvestila. V takšnem primeru morate v danem roku takoj uničiti vse kopije ali preneseno gradivo, katerega lastnik ste ali ga nadzorujete. Razen omejenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka vam Nexus Design, Reklamni napisi Šetina Jože s.p. ne dodeljuje nobenih izrecnih ali posrednih pravic ali licenc za patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastniške pravice ali pravice do intelektualne lastnine. Nobene vsebine s tega spletnega mesta ni dovoljeno prezrcaliti na drugo spletno mesto ali na kakršenkoli drug medij.